روستای دهمیان كوهسرخ - عدل مهدی

حدیث2- عدل مهدى (عج) : 

ابوسعید مى گوید پیغمبر فرمود

تملاء الارض ظلماً و جوراً فیقوم رجل من عترتى فیملاءها قسطاً و عدلاً یملك سبعاً او تسعاً .

زمین پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قیام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت یا نه سال سلطنت نماید.

حدیث3: 

و باز نقل كرده كه پیغمبر(ص) فرموده :

لا تنقضى الساعة حتى یملك الارض رجل من اهل بیتى یملاء الارض  عدلاً كما ملئت جوراً یملك سبع سنین .

قیامت منقضى نخواهد شد تا این كه مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد و او زمین را پر از عدل و داد كند ، چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنت هفت سال است .


تاریخ : سه شنبه 19 خرداد 1394 | 02:48 ب.ظ | نویسنده : علی اكبر آخرتی | نظرات

  • paper | ورزش | دانستنی ها