روستای دهمیان كوهسرخ
به وبلاگ روستای کوهستانی دهمیان خوش آمدید.
جمعه 29 فروردین 1399 :: نویسنده : علی اكبر آخرتی
مهدی جان
ره دور و سفر سخت و مرا فرصتِ كوتاه!
بی توشه نگذاری مرا روز مبادا!!
اللهم عجل لولیک الفرج
سلامتی وتعجیل درفرجش و دفع بلا صلوات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 12 فروردین 1399 :: نویسنده : علی اكبر آخرتی

خدای متعال در قرآن خودش می فرمایددرزمین فساد نکنیدچون فسادزمین باعث می شود که از دستور خداپیروی نکرده باشیم (ولاتفسدوافی الارض بعداصلاحها)(بعداز اینکه مازمین رااصلاح کردیم دست به فسادزمین نزنید)مراداین است که آبادیهای زمین راخراب نکنید یعنی جنگلها رانسوزانید وزمین را باگناهانتان آلوده مکنید باخوردن گوشتهای حرام ومکروه زمین واهل زمین راویروسی نکنید درواقع آیه قرآن ازما می خواهد که خود زمین وقانون زمین رابعد از اصلاح آن توسط خدای متعال بهم نریزیم بعددرادامه می فرماید(وادعوه خوفاوطمعا)مراداین است که خداراازروی ترس وامیدبخوانید چون امید باعث می شودکه درانسان یک انگیزه ای بوجود آید مثل کشاورزی که امیدبه بذرخودش داردتا درآینده محصول خوبی بدست آوردمثل گندم برای نان پختن وجو برای گوسفندان واگرامیدنباشد تکنولوژی پیشرفت نمی کند پس امید باید باشد واگه ترس هم نباشد انسان دچارگمراهی های زیادی خواهدشدوانسان سرکش می شودوباعث می شوددارای مریضی های روحی جدی شود پس باید هم امیدباشدوهم ترس خلاصه یعنی انسان متواضع وفروتن باشد درادامه آیه 56سوره اعراف می فرماید(ان رحمت الله قریب من المحسنین)(یعنی رحمت خداوند به نیکوکاران قطعا نزدیک است) سیره وروش نیکوکاران دوری ازفساداست یعنی نیکوکاررادرصورتی نیکوکار می گویند که ازفساددورباشدوکسی که احسان ونیکوکاری می کند رحمت الهی شامل حالش می شود پس بدون نیکوکاری رحمت الهی شامل حال انسان نمی شود
امام باقر فرمودند:خداوندبه واسطه پیامبروقرآن زمین رااصلاح کردوفرمودبعدازاصلاح فسادنکنید (کافی ج8ص58)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 10 فروردین 1399 :: نویسنده : علی اكبر آخرتی
طبق آیه 55سوره اعراف می فرماید خداپرستی استمداد از خدای تعالی جزو لازمات زندگی انسان است اول باید انسان خداشناس شود بعدخدا پرست (ادعوربکم)یعنی پروردگارتان رابخوانیدگویاخدای تعالی تمام بشررادعوت به ربوبیت بندگی خود می کندومی گوید ای بشر مرادرهرحال یادکنید لایق پرستیدن هستم وبعدمی فرماید مراباتضرع وزاری ودرپنهان مرابخوانیدیعنی ممکن است بعضی وقتهاشرایط طوری باشد که باصدای بلندهم خدارابایدصدازد ودرخواست داشت چون بعضی وقتها انسان چنان مشکلات اورااحاطه می کنندکه دیگر فقط باید باصدای بلند وگریه های بلند خدارا صدابزند والاازنظرروحی دچار مشکل جدی می شود وباید به روان پزشک مراجعه کند وبعدبهتراست که دعابا کلمه(رب)باشد یعنی بگویدای رب من وای الله من وبا این الفاظ باشد وزبان هم بعنوان نماینده بدن ما وخودمان هست بایدبازبان باشد پس بازبان هم خیلی مهم است دردعاکردن ودرآخرآیه می فرماید(انه لایحب المعتدین)یعنی خداوند تجاوزگران رادوست ندارد منظوراین است که کسی که ازخدا چیزی نخواسته باشد گویا درحق خداکوتاهی کرده به همین خاطر ازنعمت ورحمت خدا محروم می شود روایاتی دراین زمینه وجودداردپیامبر اكرم صلى الله علیه وآله در سفرى بعضى اصحاب را دیدند كه با فریاد دعا مى كنند، حضرت فرمودند: آرام دعا كنید.حضرت زكریّا نیز خداوند را در پنهانى و با اخلاص ندا مى كرد. «نادى ربّه نداءً خفیّاً» تفسیرمجمع البیان وکبیرفخررازی
زیرا نشانه ى ادب است چنانكه خداوند به مؤمنان مى فرماید: بلندتر از صداى پیامبربا او سخن نگویید. «لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبىّ كجهر بعضكم لبعض» (حجرات 2)وممكن است صداى بلند در عبادت ونیایش، زمینه ساز تظاهر وریا باشد.
تضرّع و ناله در دعا، نشانه ى توجّه انسان به كمبودها و نیازهاى خود و عامل شكستن غرور و خودخواهى است. زیرا آنكه خود را قوى و غنى بداند، در برابر هیچ كس ناله و درخواستى ندارد.
امام صادق علیه السلام فرمود: تضرّع در دعا، دستان را به طرف آسمان بلند كردن و دعا نمودن است، (کافی ج2ص481) پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله نیز چنین دعا مى كرد و سلمان فارسى از آن حضرت نقل كرده كه فرمود: خداوند حیا مى كند دستى را كه به دعا بلند شود محروم برگرداند. (تفسیرقرطبی)التماس دعای مخصوص

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 9 فروردین 1399 :: نویسنده : علی اكبر آخرتی

امام صادق علیه‏السلام :وَ قَد سَأَلَهُ ابنُ أَبِى العَوجاءِ: وَ لِمَ احتَجَبَ عَنهُم و َأَرسَلَ إِلَیهِمُ الرُّسُلَ؟ وَیلَكَ و َكَیفَ احتَجَبَ عَنكَ مَن أَراكَ قُدرَتَهُ فى نَفسِكَ؟ نَشَأَكَ و َلَم تَكُن وَ كَبَّرَكَ بَعدَ صِغَرِكَ و َقَوّاكَ بَعَدَ صَعفِكَ... وَ ما زالَ یَعُدُّ عَلَىَّ قُدرَتَهُ الَّتى هِىَ فى نَفسِىَ الَّتى لااَدفَعُها حَتّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَیَظهَرُ فیما بَینى وَ بَینَهُ؛در پاسخ ابن ابى العوجاء كه پرسید: چرا خداوند خود را از مردم در پرده داشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمودند: واى بر تو كسى كه قدرتش را در وجود تو نشانت داده چگونه خود را از تو پوشیده داشته است؟ تو را كه نبودى پدید آورد، كوچك بودى بزرگت كرد، ناتوان بودى توانایت گردانید... حضرت پیوسته مظاهر قدرت خدا را كه در وجود من است و نمى توانم منكرشان شوم برایم برشمرد تا جایى كه خیال كردم بزودى خداوند میان من و او ظاهر خواهد شد.

کافی(ط-الاسلامیه) ج1 ، ص75 - التوحید(صدوق)، ص 127(طبق آیه قرآن خداوندخودش را به همین شب وروزوماه وخورشید وستارگان وزمین وآسمان معرفی کرده و می گوید من همینم که می بینید حتی از رگ گردن هم به شما نزدیکترم طبق آیه قرآن اعراف 54خدای متعال خودش را بطور اجمال معرفی کرده ومی فرماید آفریدگاری که این هستی رابوجودآورده لایق تدبیر ومدیریت این جهان است ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض خدای تعالی همان کسی است که این آسمان وزمین را خلق کرد وآنهم درشش روز(فی سته ایام وبعد ازاین خداوند خودش مسلط به همه امور هست چون عرش مرکز مدیریت خدای متعال بر تمام جهان وموجودات هست بطوری که روز رابوسیله شب می پوشاندیغشی اللیل النهار آنهم بطور تعقب دائمی یعنی مدام ومکرروبسرعت روزبوسیله شب پوشیده می شود (یطلبه حثیثا)(وبعد خورشیدو ماه وستارگان درتسخیرواراده او هستندچون تمام این هستی برطبق نظم هست والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره )بعد آیه می فرماید(ألاله الخلق والامر) یعنی آگاه باشیدکه آفریدن وخلق کردن وتدبیرومدیریت به دست اوست 

واما درآخرآیه می فرماید (تبارک الله رب العالمین)یعنی  خدای شمامبارک است بخاطر این جهان وآنچه که درآن خلق کرده وتمام برکات به خدای متعال بر می گردد چون خداوند تربیت هستی را بطور تام وکمال داردالتماس دعا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 8 فروردین 1399 :: نویسنده : علی اكبر آخرتی
حدیث_روز 

جمعه ۹۹/۱/۸

 قال رسول اللّه صلى الله علیه و آله:

 إنَّما سُمِّیَ شَعبانُ لأِنَّهُ یَتَشَعَّبُ فیهِ أرزاقُ المُؤمِنینَ ؛ 

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند:

 ماه شعبان ، «شعبان» نامیده شد؛ زیرا روزى هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى شود .

 ثواب الأعمال ص62
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ

تصویری زیبا از روستای دهمیان

راه اندازی وبلاگ: 1390/11/14.

کپی با ذکر منبع مجاز است.

خوش امدید......

ازنظردادن فراموش نكنید!!!!!

مدیر وبلاگ : محمدرضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

ابزار تلگرام
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic